Աշխարհի ամենաճշմարտախոս մարդը
(«Մյունխհաուզենի արկածները» գրքից)

Երկար քթով մի փոքրիկ ծերուկ, բուխարու առաջ նստած, պատմում էր իր արկածները։
Լսողները նրա երեսին ծիծաղում էին.
— Ա՜յ քեզ Մյունխհաուզեն, ա՜յ քեզ բարոն։
Բայց ծերուկը նրանց չէր էլ նայում։ Նա հանդարտ շարունակում էր պատմել,
թե ինչպես է թռել լուսին, ինչպես է ապրել երեքոտանի մարդկանց մեջ, թե ինչպես
իրեն մի մեծ ձուկ կուլ է տվել, ինչպես է գլուխը կտրվել։
Սի անգամ ինչ-որ մի անցորդ լսեց, լսեց նրան ու հանկարծ բացականչեց. —
Ա՜յդ բոլորը սուտ է։ Այնպիսի բաներ չեն եղել։
Ծերուկը դեմքը խոժոռեց եւ ծանր ու մեծ պատասխանեց.
— Այն բոլոր կոմսերը, բարոնները, իշխաններն ու սուլթանները, որոնց ես
պատիվ եմ ունեցել լավագույն բարեկամներ անվանել, միշտ ասում էին, որ ես
աշխարհիս ամենաճշմարտախոս մարդն եմ։
Շրջապատողներն ավելի բարձր հռհռացին։
— Մյունխհաուզենը ճշմարտախոս մարդ է։ Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛…
Իսկ Մյունխհաուզենը, նրանց վրա ուշադրություն չդարձնելով,
շարունակում էր պատմել, թե ինչպես եղջերվի գլխին մի հրաշք-ծառ էր աճել։
— Ծա՞ռ… եղջերվի գլխի՞ն…
— Այո, բալի ծառ, իսկ ծառի վրա՝ բալ… Հյութալի, քաղցր բալ…
Այդ բոլոր պատմվածքները տպված են այստեղ, այս գրքում`
«Մյունխհաուզենի արկածները»։ Կարդացե՛ք եւ ինքներդ դատե՛ք,
աշխարհում բարոն Մյունխհաուզենից ավելի ճշմարտախոս մարդ եղե՞լ է արդյոք։
75
Հարցեր եւ առաջադրանքներ
1. Նկարագրի՛ր եւ բնութագրի՛ր Մյունխհաուզենին:
Բարոն Մյունհաուզենը մի ծերուկ էր,ով իբրև աշխարհի ամենաճշմարտախոս մարդն էր։Նա նաև ինքնավստահ էր և գլուխգովան։
2. Քեզ ծանոթ ո՞ր հերոսին կնմանեցնես նրան, ինչու՞։
Ես նրան նմանեցնում եմ Բուրատինոյին և Կառլսոնին,որովհետև նրանք էլ են գլուխգովան։

100

կար մի թիթեռնիկ որը սդֆգհյկօլիւյհըտռեոփֆձգջհյւտն ֆգբ վցդե վդֆվֆռտֆ        վֆվ վֆ վռ ֆվ վֆդց ցդեփեդց  բգտջռտֆվ  բգտջտգբգտռֆվ վֆռեձփեդֆց վցֆդռեդֆցվ վֆռձֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆ ցղսղ  ղցդսեդվ բգտգ վցֆդֆց  վֆվ  վֆվ վֆվ վֆ վ վֆ ցվ  ց  բվգտգբ  բգտ գ վֆ վ վվ վգֆ տֆգվ  վֆվ  վֆվ  վֆվ  վֆվ  վֆվ  վֆվ  վֆվ  վֆվ ցֆ վ  ցդ ց ցդց ցդց ց  ցդ ց  ց  ցց  ցդց  ցդ ց ցց  ցց  դց ցդ ց ցդց  ցդ ֆց ղցդ ֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆֆց  ցվֆվ վֆտռֆվ վֆռֆվ վգֆտռֆվ վֆռֆվ վֆռֆվ վֆվ վֆռֆվ վֆռֆվ վֆվ           վգտգբ   նբբ բվգտգբ     բգտգբ  բգտգբ     բվգֆտռտֆտգվ  վֆ ռբֆվվվվվվվվ   վֆռ բֆվ վֆ ռբռտֆգվ վֆ ռբֆվ վցֆդ վ  ֆցվ վցդ վվդֆց

100

2iuiu crcvc  fef effrvv f4frf rf4f23f e3ewrdx 4ed2ed edwdew wdedx sqwdwq dq5yh dfsedfc sczsdca dffef dfedfqwef wecfvwefe dscdcv sdcvwecf sdxccwdc  qee vef wefe ewfe efws wefwe efwef edfe rvedfb sdfcse erfd efwefv  qwef2ef ghtrg rg4regrg 4tfergerg rrffrfref efd

exkfhrvhkj vrjkdcbe;jkb bjrbvur vrjv h; njbfvb ofkvcdbvc kxjbvdj odfcbnro fodnkefok rvlnco pndkl ejdpeijhd epdinh oledjoekj l3kfdnen wxjasxjosnlj ncxedx dxwedxc dc wed  cedsxsfgvc3r45f rf34f ercf34c dfcercx fcercx rcrcv edf34ecx eds edcer cedcd cedsazcesz erecxwsx1ecxecr cade thb5tg5 t4ef t3f3wefc r5g4erg trh gtrgtrgweg rgrtgesrg tbggefgwef gerfwef we4fwefewcf feffwe aefwefedfas sdfsefdwedwdrw3rfr rfewerwefwe awefrwewqd w3rqedwdadw jherth hftrb edtrxd trfzresd tfsdtrsrd rdas4ers trst4rs 45stse tresres easzetar ezserz esazr

մաթեմատիկա

6

3

3

8

4

2

2

2

7

0

0

9

6

2

0

8

4

2

1

2

7

3

0

0

0

3

0

4

0

0

3

4

0

0

2

2

0

1

5

0

3

3

2

1

0

6

3

5

4

1

8

9

1

5

5

0

1

2

1

7

0

2

5

4

6

0

1

0

0

3

0

0

0

0

8

3

6

8

0

6

0

0

1

8

8

1

9

2

5

5

0

5

6

0

0

3

1

8

2

0

9

2

5

5

1

0

6

2

0

0

0

8

1

0

5

0

8

1

5

0

0

6

1

0

5

1

2

2

2

3

0

9

3

5

1

2

2

1

2

6

1

3

1

0

3

1

1

0

2

0

9

1

0

2

9

1

0

0

0

1

0

0

4

0

8

2

7

2

8

8

5

6

0

7

7

4

2

0

4

7

2

9

1

5

6

8

1

0

0

8

0

8

0

7

8

8

7

0

0

0

  1. Ուղղանկյունաձև հողամասի մակերեսը 240մ2 է։ Հաշվի՛ր հողամասի երկարությունը, եթե նրա լայնությունը 6 մ է։

Լուծում

240:6=40

Պատասխան՝40մ2։

  1. Քառակուսաձև հողամասի երկարությունը 95 մ է։ Հաշվի՛ր հողամասի մակերեսը։

Լուծում

95×95=9025մ2

Պատաախան՝9025մ2։

  1. Քառակուսու պարագիծը 84 սմ է։ Հաշվի՛ր քաակուսու մակերեսը։

Լուծում

84:4=21 սմ

21×21=441սմ2

Պատասխան`441սմ2։

СКАЗКА

Три медведя

A1

Ответьте на вопросы.

1.1.   Когда Маша пошла в лес?

Весной.

Летом.

1.2.   Почему девочка заплакала?

Потому что ей стало страшно.

Потому что в лесу было мало грибов.

1.3.   Чей дом увидела Маша на поляне?

Чужой дом.

Свой дом.

СКАЗКА

Три медведя

1.4.   Когда девочка вошла, в доме кто-то был?

В доме были медведи.

Никого не было.

1.5.   У медведицы и медведя были дети?

Да.

Нет.

1.6.   Что делали медведи в лесу каждый день?

Собирали грибы.

Гуляли.

СКАЗКА

Три медведя

A1

Ответьте на вопросы.

1.7.   В какую комнату Маша вошла сначала?

В столовую.

В спальню.

1.8.   Почему Маша не стала есть из больших тарелок?                                                        Отлично!

Потому что они были слишком большие.

Потому что там была невкусная каша.

1.9.   Почему стульчик сломался?

Потому что Маша была очень тяжёлая.

Потому что Маша вела себя неправильно.

СКАЗКА

Три медведя

A1

Ответьте на вопросы.

1.10.   В какой комнате стояли кровати?

В столовой.

В спальне.

1.11.   Почему медведи удивились и рассердились, когда вернулись домой?

Кто-то съел всю кашу и сломал их стулья.

Они поняли, что кто-то был у них дома.

1.12.   Почему девочка убежала?

Потому что она испугалась.

Потому что она захотела домой

Գրադարանում Վիլյամ Սարոյան (մաս առաջին)

Գրադարանում
Վիլյամ Սարոյան (մաս առաջին)

Երկու լավ ընկերները, Լայոնելն ու Յուլիսիսը, իրենց քայլերն ուղղեցին
դեպի հանրային գրադարան։ Երբ երկու տղաները մտան համեստ, բայց
տպավորիչ շենքից ներս, զգացին, որ խոր լռություն էր տիրում այդտեղ։ Թվում էր,
որ նույնիսկ պատերը, հատակն ու սեղանները պապանձվել էին, կարծես
լռությունը կլանել էր բովանդակ շենքը։ Այնտեղ կային ծերունիներ, որոնք թերթ էին
կարդում։ Քաղաքային փիլիսոփաներ կային, միջնակարգ դպրոցի տղաներ ու
աղջիկներ, որոնք պրպտումներ էին կատարում, բայց բոլորը լուռ էին, որովհետև
իմաստություն էին որոնում։ Բոլորն էլ գրքերի մոտ էին, բոլորն էլ ուզում էին մի
բան հայտնաբերել գրքերի մեջ։ Լայոնելը ոչ միայն շշնջալով էր խոսում, այլև ոտքի
մատների վրա էր քայլում։ Նա շշնջալով էր խոսում, որովհետև կարծում էր, որ
պակաս հարգանք դրսևորած կլինի ոչ միայն ընթերցողների, այլև գրքերի հանդեպ։
Յուլիսիսը հետևում էր նրան, նույնպես ոտքի մատների վրա քայլելով։ Նրանք
զննում էին գրադարանը, և յուրաքանչյուրն իր համար անթիվ գանձեր էր
հայտնաբերում. Լայոնելը՝ գրքեր, իսկ Յուլիսիսը՝ մարդիկ։ Լայոնելը գրքեր չէր
կարդում և հանրային գրադարան չէր եկել գիրք վերցնելու համար։ Նա պարզապես
սիրում էր նայել դրանց։ Նա իր բարեկամին ցույց տվեց մի ամբողջ շարք գրքեր և
շշնջաց.
— Տես, ինչքա՜ն շատ են։ Ահա սրանք։ Մի այստեղ նայիր։ Սա կարմիր է։
Այնտեղ մի հատ էլ կանաչը կա։ Եվ դեռ ինչքա՜ն գրքեր կան։
Ի վերջո միսիս Գալահերը՝ ծեր գրադարանավարուհին, նկատեց երկու
երեխաներին և մոտեցավ նրանց։ Նա խոսեց առանց շշնջալու, խոսեց բարձրաձայն,
կարծես բոլորովին էլ հանրային գրադարանում չգտնվեր։ Այդ մեծապես
զարմացրեց Լայոնելին և ստիպեց, որ ընթերցողներից մի քանիսը գլուխները
բարձրացնեն գրքերից։
56
— Քեզ ի՞նչ է հարկավոր, տղա,- ասաց միսիս Գալահերը Լայոնելին։
— Գրքեր,- կամացուկ փսփսաց Լայոնելը։
— Ինչպիսի՞ գրքեր,- հարցրեց գրադարանավարուհին։
— Բոլորը,- ասաց Լայոնելը։
— Բոլո՞րը, — հարցրեց գրադարանավարուհին։
— Ի՞նչ ես ուզում ասել։ Մի տոմսով միայն չորս գիրք կարելի է վերցնել։
— Ես ոչ մի գիրք էլ չեմ ուզում վերցնել,- ասաց Լայոնելը։
— Հապա ի՞նչ ես ուզում,- հարցրեց գրադարանավարուհին։
— Պարզապես դիտել եմ ուզում,- ասաց Լայոնելը։
— Դիտե՞լ,- ասաց գրադարանավարուհին։ — Հանրային գրադարանը դիտելու
համար չի ստեղծված։ Եթե կարդալ չգիտես, կարող ես դրանք թերթել, կարող ես
նկարները նայել. բայց ինչո՞ւ ես ուզում միայն դրանց կազմերը տեսնել։
— Սիրում եմ,- շշնջաց Լայոնելը,- չի՞ կարելի։
— Ինչո՞ւ չէ,- ասաց գրադարանավարուհին,- դրա դեմ օրենք չկա,- կինը նայեց
Յուլիսիսին։
— Իսկ սա ո՞վ է,- հարցրեց նա։
— Սա Յուլիսիսն է,- ասաց Լայոնելը,— նա կարդալ չգիտի։
— Իսկ դու գիտե՞ս,- հարցրեց գրադարանավարուհին։
— Ոչ,- ասաց Լայոնելը,- բայց նա էլ չգիտի։ Դրա համար էլ մենք ընկերներ ենք։
Իմ ծանոթների մեջ նա միակն է, որ չի կարող կարդալ։
57
Հարցեր և առաջադրանքներ
1. Գրի՛ր այն կանոնները, որոնք հարկավոր է պահպանել գրադարանում:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————
2. Տղաներից յուրաքանչյուրն ի՞նչ էր որոնում գրադարանում:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————
3. Պատմի՛ր ծեր գրադարանավարուհու մասին:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————————————————————————
4. Քո կարծիքով գրքերն ինչի՞ համար են:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
58
5. Ի՞նչ ես կարծում կարդալ իմանալը կարևո՞ր է: Ինչո՞ւ է կարևոր:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————
6. Ո՞ր երեք գրքերը կառաջարկես, որ ընկերներդ կարդան:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
——————————————————————
59

Փայտարվեստի թանգարան

Մենք գնացինք փայտարվեստի թանգարան։          Փայտարվեստի թանգարան մենք տեսանք լիքը շերեփներ, աղաման ներ,

մենք խաղում էինք,  երբ որ մենք Փայտարվեստի թանգարանից դուրս եկանք, մենքխաղում էինք կարմիր կոճակ, թաշկինակ խաղերը։

 

 

 

 

 

 

Պատկերներ հայաստանի փայտարվեստի թանգարան հարցումով
Պատկերներ հայաստանի փայտարվեստի թանգարան հարցումով

Թարս հարցեր

Ինչու դարակները պայուսակ ունեն։

Ինչու էկրանը հեռախոս ունի։

Ինչու տերևը ծառ ունի։

Ինչու պոչը ձի ունի։

Ինչու հոնքերը դեմք ունեն։

Ինչու թանաքը գրիչ ունի։

Ինչու ականջները նապաստակ ունեն։

Ինչու անիվները մեքենա ունեն։

Ինչու դռները տուն ունեն։

Ինչու թվերը ժամացույց ունեն։

Տարօրինակ հարցեր Ջաննի Ռոդարի

Տարօրինակ հարցեր
Ջաննի Ռոդարի

Կար-չկար մի տղա, որն ամբողջ օրը սրան-նրան ձանձրացնում էր իր
հարցերով: Հարցեր տալն, իհարկե, վատ բան չէ, ընդհակառակը,
հարցասիրությունը գովելի է, բայց վատն այն էր, որ այդ տղայի հարցերին ոչ ոք չէր
կարողանում պատասխանել: Continue reading “Տարօրինակ հարցեր Ջաննի Ռոդարի”